DigiEssa4schools – een Erasmus KA2 project

De Turkse onderwijsinspectie heeft EduXprss gevraagd mee te werken aan een Europees project dat gericht is op het bevorderen van digitale toepassingen bij zelf evaluatie door scholen. Andere partners zijn de onderwijsinspectie van Ankara en universiteiten uit Ankara, Florence, Lissabon, Prahova en Castello.

Om kwaliteit te bereiken in het onderwijssysteem is een duurzaam en dynamisch school
ontwikkelingsmodel nodig. School zelfevaluatie samen met externe evaluatie kan een basis zijn voor een continue verbetering van de kwaliteit op school.
Het DigiEssa4schools project is een samenwerking van adviseurs, academici, inspecteurs, bestuurders, docenten en ICT specialisten. Samen zoeken ze naar een generiek toepasbaar model voor school zelfevaluatie met daarin plaats voor een zo algemeen toepasbaar digitaal instrumentarium. Dat instrumentarium zal zo gebruikersvriendelijk moeten zijn.
In het project wordt gestreefd naar een evenwichtig gebruik van academisch kennis en praktijk ervaringen. Met name vanwege dat laatste aspect is EduXprss gevraagd mee te werken.
Inmiddels hebben er twee werkbijeenkomsten plaatsgevonden. Daar hebben de deelnemers ervaren dat de systemen waarmee landen de kwaliteit in hun scholen evalueren sterk verschillen. Zo zal de mate waarin het onderwijs hierarchies wordt bestuurd van invloed zijn op de aard van de zelfevaluatie door leerkrachten en schoolleiders.

Het project ontwikkelt een effectief digitaal zelfbeoordelingsmodel dat compatibel is met wijze waarop in een land scholen extern worden geëvalueerd.

Daarnaast wil het project de digitale transformatie capaciteiten van instellingen vergroten.
En dat alles in het licht van het ultime doel: school verbetering.

Volg het project via instagram @digiessa4schools

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *