Het zorgsysteem binnen het onderwijs

De organisatie van de zorg binnen het onderwijs PO/VO, hoe is dat georganiseerd?

Samen met een groep docenten uit Istanbul spraken we over de organisatievormen in Turkije en Nederland. 

In Turkije wordt de zorg voor het kind volledig door de ouders bekostigd. De school van het kind biedt de ruimte aan de begeleider om binnen de schoolmuren met het kind (zelfs in de klas) te werken.

In Nederland wordt het zorgsysteem vanaf de voorschoolse opvang tot aan het einde van de leerplichtige leeftijd, door de overheid bekostigd. Maar ook in Nederland weten de ouders de weg naar de huiswerkinstituten en privépraktijken te vinden.

Beiden landen hebben te maken met een groeiende kansenongelijkheid. Hoe kan de zorg binnen de scholen verbeterd worden om dit fenomeen tegen te gaan? Wat kunnen we leren van de manier waarop de kwaliteitszorg in Turkije geregeld is (veel oog voor het talent van het kind) en wat kunnen wij onze collega’s in Turkije laten zien over onze manier van werken met betrekking tot kwaliteitszorg? 

Een inspireerde ontmoeting! 

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *