Diensten & ondersteuning

Ontwikkeling educatieve instellingen

Middels training, scholing en coaching van professionals helpen wij u om verder te komen en beter te worden. Of om een vraagstuk te onderzoeken  en op te lossen. Thema’s die vaak terugkomen zijn:

 • Omgaan met een lastige klas
 • Bevorderen van wederzijds respect in een instelling,
 • Diversiteitsbeleid
 • Didactiek voor jongens
Erasmus+ projecten en internationale projecten
 • Organisatie en begeleiding van studiebezoeken aan Nederlandse instellingen, onder andere in samenwerking met Atahan, Ankarra.
 • (Mede)ontwikkelen van internationale samenwerkingsprojecten, veelal in samenwerking met Respect Education Foundation, Amsterdam.
 • Delen van expertise met buitenlandse partners.
Advisering en begeleiding van besturen en overheden
 • In samenwerkingen ontwikkelen van strategisch beleid.
 • Maken van schoolontwerpen
 • Adviseren en ondersteunen van bestuurders
 • Evaluatie en monitoring van verander en verbetertrajecten
 • Bevorderen en ontwikkelen van zelfevaluatie in scholen
Projectmanagement van verander- en verbetertrajecten

Wij helpen u bij het ontwikkelen van projectplannen en in samenwerking met een opdrachtgever het voeren van projectleiding.
Wij hebben de expertise die nodig is voor een goede project- en programmamanagement, maar ook het trainen en het helpen professionaliseren van individuen of groepen.  De consultants van Edu Xprss adviseren, helpen bij instrumentontwikkeling en tegelijkertijd voeren wij ook analyses uit binnen een klas, school of bestuur. Wij kunnen de juiste ondersteuning bieden die nodig is om een goede kwaliteitsverbetering door te voeren.

Educatie ondersteunende instrumenten
 • Procedures en processen ontwikkelen en exploiteren
 • Ontwikkelen van onderdelen van op leerlingparticipatie gerichte curricula
 • Examinering en beleid
 • Leerling determinatie
 • Publiek debat bevorderen.
 • Ontwikkelen van ‘communities of practice’