Een coöperatie die
samen werkt en leert.

Positieve leeromgevingen creeëren

EduXprss is een coöperatie van adviseurs en trainers die inzetten op het verbeteren en vernieuwen voor optimale kansen en een brede ontwikkeling voor alle lerenden in  educatieve instellingen in binnen en buitenland.

Educatie is van belang voor iedereen en bouwt elke dag voort op wat gisteren van belang was. Tegelijkertijd werkt educatie aan de toekomst van leerlingen en samenleving en dient vandaag effectief, efficiënt, affectief en inspirerend te zijn.

Voor educatieve instellingen verklaart dit:

  • De urgentie van alle actoren om elke dag weer gezamenlijk te kunnen bijdragen aan inspirerend leren, vanuit hun ruimte, capaciteit en interactie met de omgeving.
  • Het belang voor educatieve instellingen om te zorgen dat alle opvattingen, capaciteiten, instrumenten en structuren waar instellingen op zijn gebouwd in samenhang met de regelgeving van overheden leiden tot opbrengsten die de deelnemers verder brengen.
  • De ruimte en noodzaak om elke dag weer met elkaar een toekomst te creëren. Centraal staat de wens en het verlangen om leerlingen voor te bereiden op hun toekomst die steeds minder voorspelbaar wordt , rekening houdend met zijn of haar eigen mogelijkheden en wensen.

Ontwikkeling educatieve instellingen

EduXprss heeft consultants die de benodigde expertise hebben om breed ingeschakeld te worden. Wij bieden ondersteuning bij vraagstukken rondom :

Training, scholing en coaching van professionals werkzaam in educatieve instellingen
Evaluatie en monitoring van verander en verbetertrajecten
Educatie ondersteunende instrumenten, procedures en processen ontwikkelen en exploiteren

Professionalisering en strategische ontwikkeling

Advisering en begeleiding van besturen en overheden
Projectmanagement van verander en verbetertrajecten
Publiek debat bevorderen.