Rolmodellen bijeenkomst

Rolmodel bijeenkomst

“Bij alles wat je doet, doe het met eer en rechtvaardigheid”                            

Deze belangrijke waarde van basisschooldirecteur Yucel Aydemir droeg hij uit tijdens de eerste rolmodellen bijeenkomst in het kader van het “Leren van succes” project.  Het doel van deze bijeenkomsten is om een positief voorbeeld te laten zien,

Rolmodellen bijeenkomst

Onze eerst volgende rolmodellenbijeenkomst vindt op 25 februari in de Plantage aan de Smitsweg 311 plaats. Deze bijeenkomst is speciaal voor jonge meiden en dames. Onze gastspreker is Kyra Prins en zij is 27 jaar oud. Zij is  pedagoog en psychiatrisch verpleegkundige. Tijdens deze bijeenkomst zal zij onder begeleiding van Karen van Kooten het speciaal hebben over hoe iemand in het leven kan staan.

Rolmodellen in het Smitsveen

De lange termijn aanpak Smitsveen van de Gemeente Soest heeft primair als doel de leefbaarheid in de wijk Smitsveen te vergroten, te meten in het bieden van meer perspectief voor bewoners en jongeren, het verbeteren van de samenwerking tussen partners, een verminderde overlast van jongeren en verbeteringen in de inrichting en de uitstraling van de wijk.