Rolmodel bijeenkomsten in het Smitsveen

“Bij alles wat je doet, doe het met eer en rechtvaardigheid”                            

Deze belangrijke waarde van basisschooldirecteur Yucel Aydemir droeg hij uit tijdens de eerste rolmodellen bijeenkomst in het kader van het “Leren van succes” project.  Het doel van deze bijeenkomsten is om een positief voorbeeld te laten zien,

Goede hulp heeft oog voor verschillen

Diversiteit

Psychische klachten kunnen iedereen overkomen: mannen en vrouwen, jong en oud, mensen met én zonder migratie-achtergrond. In de aanpak van die klachten is het belangrijk om oog te hebben voor de verschillen tussen mensen. Een vrouwenhart werkt bijvoorbeeld anders dan dat van een man.

De lastige klas

Wij weten dat lastige leerlingen niet bestaan. Maar er zijn wel veel  jongeren die te maken hebben met specifieke problemen en soms met multi problematiek. Zij hebben een specifieke aanpak nodig die echt aandacht vereist.

Leergang sociale interactie

EduXprss heeft voor het Metis Montessori Lyceum (MML/Metis) in Amsterdam Oost een leergang sociale interactie ontwikkeld. Hierbij is er gebruik gemaakt van de laatste ontwikkelingen in de sociale psychologie.

EduXprss helpt SIMON scholen met verdiepingstraject identiteit

Simon heeft aan EduXprss gevraagd om advies en begeleiding bij het ontwikkelen van een traject dat er toe moet leiden tot meer draagvlak en verdieping van de organisatie identiteit.

Boudewijn van Velzen krijgt ICSEI award of life membership

Het International Congress for School Effectiveness and Improvrement (ICSEI) heeft Boudewijn van Velzen beloond voor zijn bijdrage aan de organisatie en inzet voor schoolverbetering door het toekennen van een ‘award of life membership’ op het jaarcongres van 2017.

KIEM onderwijs

KIEM onderwijs staat voor actief onderwijs. Kenmerkend voor een KIEM school voor VMBO is dat het een school wordt waar de leerling actief is vanaf het begin tot het eind van elke schooldag. Binnen gestructureerde kaders laten de leerkrachten de leerlingen vrij om te experimenteren en hun eigen fouten te maken.

Ook in Kanaleneiland staat een goede school

In het artikel over de centrale aanmeldingsprocedure in Utrecht wordt gesuggereerd dat de kwaliteit van het onderwijs op een school in Kanaleneiland minder goed zou zijn dan op een school in Oog in Al. Dit beeld klopt niet en zo wordt een vooroordeel in stand gehouden. Het lijkt alsof de ouders een goede reden hebben om te kiezen voor een witte school.

Stichting IEZO

De stichting Islamtische Educatie in Zuid-Oost Nederlans heeft EduXprss gevraagd te helpen bij het ontwikkelen van een strategie voor de stichting en zijn drie scholen in Eindhoven, Venlo en Roermond. In samenspraak met het personeel zijn een missie en visie ontwikkeld. Geïnspireerd door deze missie en visie zijn de strategische ambities voor de periode 2021-2026 vastgesteld.