Spelenderwijs Utrecht

EduXprss heeft samen met Spelenderwijs Utrecht een onderzoek gedaan naar de robuustheid van door Spelenderwijs ontwikkelde scenario’s en het daarop gebaseerde strategische beleid.

Spelenderwijs Utrecht is de grootste peuterspeelzaalorganisatie van Nederland met 60 peutercentra in de gemeente Utrecht. Ruim 250 medewerkers werken mee aan het bevorderen van een optimale ontwikkeling van zo’n 2200 kinderen in de peutercentra die zowel voorschoolse educatie (VE) als peuterspeelzaal activiteiten aanbieden in gemengde groepen (speelleergroepen). Daarnaast bieden Spelenderwijs locaties ondersteuning aan de ouders bij het opvoeden van hun kinderen.

Scenario’s

Veranderingen in wet- en regelgeving op nationaal en gemeentelijk niveau waren mede aanleiding voor Spelenderwijs om samen met EduXprss hun toekomstvisie uiteen te zetten en te toetsen. In totaal zijn er drie scenario’s verkend. Deze scenario’s zijn geen voorspellingen maar een zo gezamenlijk mogelijk ontworpen en denkbare toekomst.

Bij het onderzoek naar de robuustheid zijn door EduXprss in eerste instantie de bestaande scenario’s verhalenderwijs uitgewerkt. Met behulp van interviews, literatuuronderzoek en gesprekken met kritische vrienden zijn de scenario’s verder onderzocht en van conclusies en aanbevelingen voorzien. Het eindresultaat van deze opdracht zijn bouwstenen voor Spelenderwijs. Deze bouwstenen zijn door getoetste toekomstscenario’s gelegitimeerde strategische uitspraken in termen van zowel de gewenste resultaten als de daarvoor benodigde investeringen en daarbij passende organisatie .

Spelenderwijs Utrecht heeft de conclusies en aanbevelingen gebruikt om haar strategische beleidsplan verder uit te werken en zich voor te bereiden op een veranderende toekomst.

Meer weten over op scenario gebaseerd beleid? Neem contact op met Boudewijn van Velzen of Adem Baskaya.