Rolmodel 

 

“Bij alles wat je doet, doe het met eer en rechtvaardigheid”                            

Deze belangrijke waarde van basisschooldirecteur Yucel Aydemir droeg hij uit tijdens de eerste rolmodellen bijeenkomst in het kader van het “Leren van succes” project.  Het doel van deze bijeenkomsten is om een positief voorbeeld te laten zien, zodat de jongeren dit als inspiratie kunnen gebruiken in hun zoektocht naar rolmodellen. Met het laten zien van allerlei positieve rolmodellen wil EduXprss laten zien dat ondanks allerlei tegenslagen succes mogelijk is. Het publiek van jongens en meisjes uit Smitsveen luistert aandachtig als Yucel zijn levensverhaal toelicht. Er is veel herkenbaarheid in zijn verhaal, bijvoorbeeld als het over de relatie met zijn ouders gaat. Yucel is trots op zijn ouders omdat zij hem religie en waarden en normen hebben meegegeven. Tegelijk geeft hij aan dat hij niet alles met zijn vader heeft kunnen delen. Een jongere in het publiek vraagt Yucel hoe hij met discriminatie is omgegaan. Ook dit is iets dat veel jongeren ervaren. Het antwoord van Yucel was duidelijk: Kom voor jezelf op maar blijf niet hangen in de negatieve emoties die discriminatie oproept.

Bij Yucel heeft discriminatie in zijn jeugd gezorgd voor nog meer bewijsdrang en doorzettingsvermogen. Hij wilde iedereen laten zien dat hij ook meetelde en iets kon bereiken in de maatschappij. Yucel combineerde school, vrijwilligerswerk en een baan. Hij benadrukt dat verbinding met de maatschappij belangrijk is voor je eigen ontwikkeling. Doe vrijwilligerswerk waar je plezier in hebt, help elkaar en help je medemens in je buurt, is zijn boodschap. Yucel leerde van mooie en pijnlijke situaties en is nooit opgehouden met leren. Op dit moment is hij directeur van een basisschool in Utrecht en hij daar is hij trots op. Een jongere vraagt wat bij hem centraal stond in zijn leven waardoor hij dit bereikt heeft. Daar hoeft Yucel niet lang over na te denken: Eerlijkheid en anderen met respect behandelen. Door vast te houden aan zijn eigen waarden is Yucel een belangrijk rolmodel geworden, niet alleen voor de jongeren in Smitsveen maar voor iedereen die iets wil bereiken in zijn leven.