Rolmodellen in het Smitsveen

De lange termijn aanpak Smitsveen van de Gemeente Soest heeft primair als doel de leefbaarheid in de wijk Smitsveen te vergroten, te meten in het bieden van meer perspectief voor bewoners en jongeren, het verbeteren van de samenwerking tussen partners, een verminderde overlast van jongeren en verbeteringen in de inrichting en de uitstraling van de wijk. Vanuit EduXprss leggen  wij met name de focus op de sociale aspecten en de hierbij horende doelstellingen. Wij willen dit bereiken door te werken met positieve rolmodellen en het opzetten van een gemeenschapspraktijk oftewel een community of practice. Hierbij vormen sleutelfiguren die betrokken en actief zijn bij en in de wijk een belangrijke rol om dit doel te bereiken.

Jongeren in het Smitsveen hebben net als iedere andere leeftijdsgenoot vragen die hen bezig houden. Vragen over welke opleiding zij moeten volgen, een bijbaantje, de thuis situatie maar ook problemen waar zij mee zitten en waar soms geen makkelijke oplossingen voor zijn. De wijk heeft een unieke positie binnen de gemeente waarbij de concentratie van vele huishoudens en het imago elkaar zowel in het negatieve als in het positieve kunnen beïnvloeden. Jongeren die op een prachtige zonnige dag met elkaar aan het voetballen zijn en kinderen die elkaar totaal niet kennen maar toch met elkaar spelen of jongeren die helaas tot in de nachtelijke uren geluidsoverlast veroorzaken en  negatief bezig zijn.

Rolmodellen

Ouders zijn de eerste rolmodellen van hun kinderen, maar ook andere (jong-)volwassenen in het leven van kinderen, binnen en buiten hun familiekring, geven inspiratie over hoe ze al dan niet op een positieve manier kunnen opgroeien. Helaas beschikken de vele risicojongeren uit het Smitsveen over onvoldoende goede rolmodellen. Het gevolg hiervan is dat deze jongeren elkaars slechte rolmodel zijn of negatieve rolmodellen hebben. Zelfs jongeren met een goed toekomstperspectief lopen door groepsgedrag, het risico om in een negatieve spiraal te belanden. Het onderwijs en de economie in Nederland bieden heel veel kansen, het gaat er om dat de jeugd weet wat de mogelijkheden zijn en welke opleidingen een kans op een goed toekomstperspectief bieden.

De maatschappij heeft behoefte aan al deze jongeren. Tijdens twee sessies buiten de Corona lockdown periode is duidelijk gebleken dat jongeren, maar ook de familie achter deze jongeren echt behoefte hebben aan dit project. De doelgroep van het project bestaat uit :

  • Jongeren van 10-16 jaar.
  • Jongvolwassenen van 16-22 jaar.
  • Ouders en verzorgers.

 

Voor het project zal er samengewerkt worden met Stichting Balans, maar ook de scholen, de winkels en andere belanghebbenden. Zodra er door de getroffen maatregelen van het Rijk rondom Corona stapsgewijs opgeven worden, kunnen ook wij verder met dit project zodat de jeugd van het Smitsveen met nog een extra project op een positieve manier beïnvloed kan worden.

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met Adem Baskaya +31650467464 of met Boudewijn van Velzen +31625051934.