Sjouke Ummels

Verbinden van mensen; samen creatieve oplossingen bedenken, eigenaarschap creëren en samenwerken richting positieve uitkomsten.

Ik heb Pedagogische Wetenschappen gestudeerd, in de richting ‘opvoedingsondersteuning’. Binnen deze master richtte ik me voornamelijk op de ontwikkeling van het kind, waarbij de context van het kind ervoor zorgt dat het kind zich niet optimaal kan ontwikkelen. Welke belemmerende contextfactoren spelen er en hoe kunnen deze gewijzigd worden om de ontwikkeling van het kind (toch) te optimaliseren? Dit is wat ik tot op de dag van vandaag nog steeds het meest interessant vind; er zorg voor dragen dat zoveel mogelijk jongeren, zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Dit komt ook overeen met de missie van REF; een respectvolle samenleving waarin iedere jongere zich thuisvoelt en aan deelneemt.

Mijn kracht ligt in het verbinden van mensen; samen creatieve oplossingen bedenken, eigenaarschap creëren en samenwerken richting positieve uitkomsten. Ik geloof ten alle tijden in het kijken naar wat er wél goed gaat en dat als startpunt nemen voor het aanpakken van problemen of uitdagingen. En dat je samen veel meer kunt en weet dan alleen! Om die reden zoek ik -en wij van de Respect Education Foundation- altijd de samenwerking op met (lokale) partners.

Ik heb een sterke wens om meer in post-crisis gebieden te werken, omdat ik die uitdaging het meest interessants vind. Ik wil daar waar de (primaire) sociaal-emotionele behoeften het grootst zijn, de meeste impact maken