Diensten & Ondersteuning

Ontwikkeling educatieve instellingen

Middels training, scholing en coaching van professionals helpen wij u om verder te komen en beter te worden. Of om een vraagstuk te onderzoeken  en op te lossen. Thema’s die vaak terugkomen zijn:

 • Omgaan met een lastige klas
 • Bevorderen van wederzijds respect in een instelling,
 • Diversiteitsbeleid
 • Didactiek voor jongens
Erasmus+ projecten en internationale projecten

 • Organisatie en begeleiding van studiebezoeken aan Nederlandse instellingen. Het delen van kennis, maar ook hulp bij onderwijsverbetertrajecten. 
 • Trainingen in binnen en buitenland 
 • Projecten rondom traumasensitief werken in diverse landen.  
 • (Mede)ontwikkelen van internationale samenwerkingsprojecten. 
 • Delen van expertise met buitenlandse partners. 
Advisering en begeleiding van besturen en overheden
 • In samenwerkingen ontwikkelen van strategisch beleid.
 • Maken van schoolontwerpen
 • Adviseren en ondersteunen van bestuurders
 • Evaluatie en monitoring van verander en verbetertrajecten
 • Bevorderen en ontwikkelen van zelfevaluatie in scholen
Projectmanagement van verander- en verbetertrajecten

Wij helpen u bij het ontwikkelen van projectplannen en in samenwerking met een opdrachtgever het voeren van projectleiding.
Wij hebben de expertise die nodig is voor een goede project- en programmamanagement, maar ook het trainen en het helpen professionaliseren van individuen of groepen.  De consultants van Edu Xprss adviseren, helpen bij instrumentontwikkeling en tegelijkertijd voeren wij ook analyses uit binnen een klas, school of bestuur. Wij kunnen de juiste ondersteuning bieden die nodig is om een goede kwaliteitsverbetering door te voeren.

Educatie ondersteunende instrumenten
 • Procedures en processen ontwikkelen en exploiteren
 • Ontwikkelen van onderdelen van op leerlingparticipatie gerichte curricula
 • Examinering en beleid
 • Leerling determinatie
 • Publiek debat bevorderen.
 • Ontwikkelen van ‘communities of practice’
Professionalisering binnen een school

Werk je op een school en wil je hulp of advies bij vraagstukken rondom ouders waarmee je in aanraking komt, kinderen waar je les aan geeft of wil jij jouw eigen kwaliteiten versterken. Neem dan contact op. Als je op een school werkt komt er veel op je af, geen dag loopt zoals je had gepland. Maatschappelijke onderwerpen zoals kansen(on)gelijkheid, armoede en overgewicht krijgen op een school een gezicht. Een gezicht van een kind dat om moet gaan met de teleurstelling van zijn ouders als hij het VO-advies VMBO-basis krijgt. Een gezicht van een jongen in groep 5 die veel te kleine schoenen draagt of het gezicht van een meisje in groep 8 die energydrink mee krijgt voor in de pauze.

Hoe houd je je in deze omgeving staande als professional? Hoe zorg je dat je niet alle zorgen op je schouders neemt maar je richt op datgene waar je als school voor staat? Werken vanuit je bedoeling aan concrete haalbare doelen. Dat is waar EduXprss in gelooft. Niet door het beter te weten maar door ruimte te maken voor de ervaring, kwaliteiten en betrokkenheid die iedereen in het onderwijs (en daarbuiten) bezit.