Nieuws

Stichting IEZO

De stichting Islamtische Educatie in Zuid-Oost Nederlans heeft EduXprss gevraagd te helpen bij het ontwikkelen van een strategie voor de stichting en zijn drie scholen in Eindhoven, Venlo en Roermond. In samenspraak met het personeel zijn een missie en visie ontwikkeld. Geïnspireerd door deze missie en visie zijn de strategische ambities voor de periode 2021-2026 vastgesteld.

Rolmodellen in het Smitsveen

De lange termijn aanpak Smitsveen van de Gemeente Soest heeft primair als doel de leefbaarheid in de wijk Smitsveen te vergroten, te meten in het bieden van meer perspectief voor bewoners en jongeren, het verbeteren van de samenwerking tussen partners, een verminderde overlast van jongeren en verbeteringen in de inrichting en de uitstraling van de wijk.

De lastige klas

Wij weten dat lastige leerlingen niet bestaan. Maar er zijn wel veel  jongeren die te maken hebben met specifieke problemen en soms met multi problematiek. Zij hebben een specifieke aanpak nodig die echt aandacht vereist.

Leergang sociale interactie

EduXprss heeft voor het Metis Montessori Lyceum (MML/Metis) in Amsterdam Oost een leergang sociale interactie ontwikkeld. Hierbij is er gebruik gemaakt van de laatste ontwikkelingen in de sociale psychologie.

EduXprss helpt SIMON scholen met verdiepingstraject identiteit

Simon heeft aan EduXprss gevraagd om advies en begeleiding bij het ontwikkelen van een traject dat er toe moet leiden tot meer draagvlak en verdieping van de organisatie identiteit.

Boudewijn van Velzen krijgt ICSEI award of life membership

Het International Congress for School Effectiveness and Improvrement (ICSEI) heeft Boudewijn van Velzen beloond voor zijn bijdrage aan de organisatie en inzet voor schoolverbetering door het toekennen van een ‘award of life membership’ op het jaarcongres van 2017.

KIEM onderwijs

KIEM onderwijs staat voor actief onderwijs. Kenmerkend voor een KIEM school voor VMBO is dat het een school wordt waar de leerling actief is vanaf het begin tot het eind van elke schooldag. Binnen gestructureerde kaders laten de leerkrachten de leerlingen vrij om te experimenteren en hun eigen fouten te maken. 

Spelenderwijs Utrecht

EduXprss heeft samen met Spelenderwijs Utrecht een onderzoek gedaan naar de robuustheid van door Spelenderwijs ontwikkelde scenario’s en het daarop gebaseerde strategische beleid.