Een coöperatie die
samen werkt en leert.

Ontwikkeling educatieve instellingen

Middels training, scholing en coaching van professionals helpen wij u om verder te komen en beter te worden. Of om een vraagstuk te onderzoeken  en op te lossen. Thema’s die vaak terugkomen zijn:

 • Omgaan met een lastige klas
 • Bevorderen van wederzijds respect in een instelling,
 • Diversiteitsbeleid
 • Didactiek voor jongens

Erasmus+ projecten en internationale projecten

 • Organisatie en begeleiding van studiebezoeken aan Nederlandse instellingen. Het delen van kennis, maar ook hulp bij onderwijsverbetertrajecten. 
 • Trainingen in binnen en buitenland 
 • Projecten rondom traumasensitief werken in diverse landen.  
 • (Mede)ontwikkelen van internationale samenwerkingsprojecten. 
 • Delen van expertise met buitenlandse partners. .

Advisering en begeleiding van besturen en overheden

 • In samenwerkingen ontwikkelen van strategisch beleid.
 • Maken van schoolontwerpen
 • Adviseren en ondersteunen van bestuurders
 • Evaluatie en monitoring van verander en verbetertrajecten
 • Bevorderen en ontwikkelen van zelfevaluatie in scholen

Projectmanagement van verander- en verbetertrajecten

Wij helpen u bij het ontwikkelen van projectplannen en in samenwerking met een opdrachtgever het voeren van projectleiding.
Wij hebben de expertise die nodig is voor een goede project- en programmamanagement, maar ook het trainen en het helpen professionaliseren van individuen of groepen.  De consultants van Edu Xprss adviseren, helpen bij instrumentontwikkeling en tegelijkertijd voeren wij ook analyses uit binnen een klas, school of bestuur. Wij kunnen de juiste ondersteuning bieden die nodig is om een goede kwaliteitsverbetering door te voeren.

Educatie ondersteunende instrumenten

 • Procedures en processen ontwikkelen en exploiteren
 • Ontwikkelen van onderdelen van op leerlingparticipatie gerichte curricula
 • Examinering en beleid
 • Leerling determinatie
 • Publiek debat bevorderen.
 • Ontwikkelen van ‘communities of practice’

Internationale projecten

 • Organisatie en uitvoer van internationale projecten, met partners uit verschillende landen.
 • Het verzorgen van trainingen aan scholen, instellingen en andere organisaties uit het buitenland.
 • Mede)ontwikkelen van internationale samenwerkingsprojecten, veelal in samenwerking met Respect Education Foundation, Amsterdam.
 • Delen van expertise met buitenlandse partners.

Samen werkt en leert

EduXprss is een coöperatie van adviseurs en trainers die inzetten op het verbeteren en vernieuwen voor optimale kansen en een brede ontwikkeling voor alle lerenden in  educatieve instellingen in binnen en buitenland.

Educatie is van belang voor iedereen en bouwt elke dag voort op wat gisteren van belang was. Tegelijkertijd werkt educatie aan de toekomst van leerlingen en samenleving en dient vandaag effectief, efficiënt, affectief en inspirerend te zijn.

Voor educatieve instellingen verklaart dit:

+ De urgentie van alle actoren om elke dag weer gezamenlijk te kunnen bijdragen aan inspirerend leren, vanuit hun ruimte, capaciteit en interactie met de omgeving.
+ Het belang voor educatieve instellingen om te zorgen dat alle opvattingen, capaciteiten, instrumenten en structuren waar instellingen op zijn gebouwd in samenhang met de regelgeving van overheden leiden tot opbrengsten die de deelnemers verder brengen.
+ De ruimte en noodzaak om elke dag weer met elkaar een toekomst te creëren. Centraal staat de wens en het verlangen om leerlingen voor te bereiden op hun toekomst die steeds minder voorspelbaar wordt , rekening houdend met zijn of haar eigen mogelijkheden en wensen.

Ontwikkeling educatieve instellingen

EduXprss heeft consultants die de benodigde expertise hebben om breed ingeschakeld te worden. Wij bieden ondersteuning bij vraagstukken rondom :

Training, scholing en coaching van professionals werkzaam in educatieve instellingen
Evaluatie en monitoring van verander en verbetertrajecten
Educatie ondersteunende instrumenten, procedures en processen ontwikkelen en exploiteren

Professionalisering en strategische ontwikkeling

Advisering en begeleiding van besturen en overheden
Projectmanagement van verander en verbetertrajecten
Publiek debat bevorderen.

Over EduXprss

De missie van EduXprss is om educatieve instellingen in binnen en buitenland te verbeteren of te vernieuwen met het oog op een brede ontwikkeling enoptimale kansen voor iedere lerende. We willen leren van en met elkaar.

Meer informatie…

Topluluk Tarafından Doğrulandı simgesi

Het Team

Dit zijn de leden van EduXprss

Adem Baskaya

Projectleider, Adviseur, Intermediair

Meer Info

Sjouke Ummels

Trainer

Meer Info

Dolf Hautvast

Trainer, Ontwikkelaar, Coach

Meer Info

Boudewijn van Velzen

Adviseur, Trainer, Auteur

Meer Info

Respect Foundation

Partner

Meer Info

Karen van Kooten

Orthopedagoog, Schoolbegeleider, Trainer

Meer Info

Mine Durmaz

Educatie Ontwerper, Trainer

Meer Info

Charlotte Westerveld

Remedial Teacher, Trainer, Educatie Ontwerper

Meer Info

Jürgen van Gorkum

Trainer, Educatie Ontwerper

Meer Info

Nieuws

Project ‘Digitale transformatie in het speciaal onderwijs”

Op 14 en 15 maart 2024 vond de eerste fysieke bijeenkomst van het KA2 Erasmus+ project “Digitale transformatie in[…]

Elkaar ontmoeten in Turkije via Erasmus +

Elkaar ontmoeten in Turkije via Erasmus + Als leraar in het basisonderwijs ziet en ervaart Karen dat het vaak[…]

Het jonge kind binnen de school

EduXprss ontving een groep middelbare scholieren uit Turkije die zich voorbereiden op een carrière in het onderwijs. De scholieren[…]

CONTACT