Sjouke Ummels

Sjouke Ummels
Telefoon: +31 (0)6-2355 5973
E-mail: s.ummels@eduxprss.com

“Veerkracht van kinderen en jongeren vergroten voor een mooie toekomst.”

Na de opleiding Pedagogische Wetenschappen heb ik mij de afgelopen 10 jaar als trainer, relatiemanager en educatief projectleider bij verschillende (non-profit) organisaties ingezet voor de psychosociale ontwikkeling van kinderen en jongeren. Hierbij richtte ik mij voornamelijk op kinderen en jongeren die opgroeien terwijl zij blootstaan aan (extreme) stress factoren in de omgeving.

Met de Superhero Academy richt ik mij nationaal en internationaal op het vergroten van de veerkracht van kinderen en jongeren uit (post)conflictgebieden. Met als doel dat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen naar een mooie toekomst. Dit wordt bereikt door zowel jongeren als de professionals om hen heen, kennis en kunde over te dragen op het gebied van veerkracht, trauma-sensitieve ondersteuning, identiteitsontwikkeling en toekomstoriëntatie.

Mijn kracht ligt in het verbinden, activeren en enthousiasmeren van mensen om zelf een verschil te maken. Ik geloof ten alle tijden in het kijken naar wat er wél goed gaat en dat als startpunt nemen voor het aanpakken van iedere uitdaging.