Over Ons

De missie van EduXprss is om educatieve instellingen in binnen en buitenland te verbeteren of te vernieuwen met het oog op een brede ontwikkeling enoptimale kansen voor iedere lerende. We willen leren van en met elkaar.

EduXprss is een corporatie van zelfstandige adviseurs en trainers met veel ervaring en expertise als het gaat om leren, ontwikkelen en vernieuwen. We werken met en voor instellingen die opereren op het gebied van (volwassenen) onderwijs, kinderopvang en de jeugdzorg.

EduXprss richt zich op :

  • Scholen en educatieve instellingen
  • Beleidsmakers
  • Ouders
  • Bestuur & organisatie
  • Onderwijsverbanden

De leden van EduXprss adviseren, helpen bij instrumentontwikkeling en doen praktijkonderzoek binnen een klas, school of bestuur. Wij kunnen de juiste ondersteuning bieden die nodig is om een passende kwaliteitsverbetering door te voeren.

Tevens hebben wij de expertise die nodig is voor project- en programmamanagement. We trainen individuen en groepen en helpen bij het professionaliseren van uw organisatie..

Onze adviseurs bundelen de krachten samen met onze opdrachtgevers en waar nodig met externe organisaties en personen. Het uiteindelijke doel is en blijft om meer leerlingen meer te laten leren. Hiervoor is het nodig dat er bij sommige vraagstukken samengewerkt moet worden met partners zodat alle expertises die nodig zijn ook aanwezig is om te voldoen aan de opdracht. Wij hebben een uitgebreid nationale en internationale netwerk met kennis- en studiecentra, scholen, internationale onderwijsnetwerken, Regionale opleidingscentra, maar ook met Universiteiten.

Wij kijken altijd welke onderwijskundige expertise en andere disciplines nodig zijn, om vervolgens een verbinding te leggen met de juiste ideeën en de juiste mensen. Waar gewenst of nodig kan samenwerking met partners buiten Nederland worden gezocht.

Topluluk Tarafından Doğrulandı simgesi