Jürgen van Gorkum

Jürgen van Gorkum 
+31 (0)6 28 71 25 79 
welkom@egelenco.nl

“De wortels van ons gedrag bepalen hoe wij bloeien”

Wij worden geboren met een dna erfenis, groeien op met het voorbeeldgedrag van onze ouders en opvoeders, spiegelen ons aan onze peergroup, vallen onze eigen builen en ontwikkelen van daaruit onze copingmechanismen, die we als een vanzelfsprekende ‘gedragsjas’ aantrekken.

Vanuit dit gedragsperspectief gaan we de interactie aan met anderen en maken we onze keuzes. Deze ‘gedragsjas’ is mijns inziens slechts een gedeelte van ons totale gedragspotentieel. We beschikken in de basis over een veel groter gedragspalet, dat we kunnen ontsluiten door de onderstroom van ons gedrag aan te boren.

En precies daar liggen mijn drijfveren en passie. Ik heb me gespecialiseerd in psychofysieke en psychosociale stabiliteit, veerkracht en weerbaarheid, awareness, adaptiviteit, gevaar beheersing, elementaire interactie, non-verbaal gedrag, groepsdynamica, sociale veiligheid en leiderschap. Daarbij kijk ik door de bril van primair gedrag om te duiden en gebruik ik het ‘Krijgerschap’ om gedrag te helpen verruimen.

Met Egel&Co richt ik mij sinds 2009 als trainer, coach en adviseur op particulieren van alle leeftijden en professionals in diverse werkvelden, waaronder het onderwijs.