Mine Durmaz

Mine Durmaz
Telefoon: +31 (0)6 4274 41 14
E-mail: info@eduxprss.com

Ik ben vooral actief op het gebied van begeleiden, behandelen en trainen. Ik begeleid en werk met allerlei mensen met geestelijke gezondheidsproblemen of mensen die vastgelopen zijn in hun werk, studie, sociale leven en/of gezinsrelatie. Daarnaast werk ik aan een goede aanspreekbaarheid voor vragen, ideeën en plannen van mensen met een migratieachtergrond. In het verleden ben ik werkzaam geweest bij GGZ Centraal. Daar heb ik het projectplan geschreven om de toegankelijkheid van de zorg te verbeteren voor migranten, vluchtelingen en asielzoekers.

Ik houd mij ook bezig met vraagstukken rondom jongeren. Ook ben ik actief met professionals om netwerken op te zetten voor kwetsbare burgers in Utrecht. Verder ondersteun en begeleid ik jongeren en gezinnen uit de migrantengemeenschappen die om hulp vragen en voor wie de zorg elders onvoldoende toegankelijk is. Ik heb in 2018 via Jonker Verweij Instituut en Bureau Can een meidengroep in Utrecht mogen begeleiden, waarbij er stilgestaan werd op hoe zij zich voelen tussen twee werelden in, en welke effecten dat heeft op hun ontwikkeling. Dat heeft mij enorm geraakt en tegelijkertijd had ik een sterke aantrekkingskracht om meer voor deze jongeren te willen betekenen en ze ook in het onderwijs zichtbaar te maken.

Mijn kracht zit in de interventies die zich richt op het vergroten van de greep van burgers op hun individuele en collectieve leefstijl (gedrag, attitude, kennis), op hun problematiek (waar die elders niet wordt gezien) en de toegankelijkheid van de zorg. Een van mijn andere activiteiten binnen het Steunpunt GGZ is de Turkse vrouwengroep “Beter voor jezelf zorgen”, met stemmings- en angstproblematiek. In de groep staan we stil op het effect van hun problematiek op hun kinderen, op de relatie en hoe ze daarmee omgaan en kunnen omgaan.

Overige kwaliteiten die ik graag wil benoemen waarvan ik denk dat deze een toegevoegde waarde zullen hebben. Ik ben oplossingsgericht en resultaatgericht, heb doorzettingsvermogen en kan snel verbinding leggen met mensen van verschillende culturen en disciplines. Ik heb kennis, ervaring, en kan werken vanuit een overzicht over verschillende culturele kaders.

opleidingsniveaus: mbo, hbo, universitair. Het dichter bij elkaar brengen van opleiding en arbeidsmarkt is op alle niveaus mijn belangrijkste doel. Een beweging die voor mij twee kanten op werkt. Het ontwikkelen van opleidingsactiviteiten is iets dat je doet met het reguliere onderwijs, maar ook zeker in samenwerking met en voor het bedrijfsleven.