Dolf Hautvast

Dolf Hautvast
Telefoon: +31 (0)6 2505 1967
E-mail: d.hautvast@eduxprss.com

“Lastige leerlingen bestaan niet. Wel jongeren met veel problemen die een specifieke aanpak en echte aandacht nodig hebben.”

Deels ook door mijn eigen jeugd vind ik het belangrijk dat jongeren die het (tijdelijk) moeilijk hebben, steun en persoonlijke aandacht krijgen. Gewoon iemand die echt om je geeft en daarom eist dat jij je kansen benut. Deze jongeren die leren en soms het leven moe zijn hebben een negatief beeld van zichzelf  en de wereld. En zien hun toekomst niet. Dat moet in hun belang en die van de samenleving veranderen.

Ik heb ervaring in het werken binnen scholen aan projectonderwijs, Leerlingbegeleiding en ouderparticipatie. Ik heb trainingen en ontwikkeltrajecten gedaan in meer dan 200 scholen op Po, VO, MBO en HBO niveau.

Hierbij heb ik gewerkt aan peermediation, trainingen mentoraat en decanaat, loopbaan oriëntatie. Als mediator bij conflicten was de ontwikkeling van de Aanpak ‘Lastige klas’  meer dan vanzelfsprekend. Het mee ontwerpen en begeleiden van opvangprogramma’s voor uitvallers, probleemjongeren, jonge delinquenten, hebben mij er ook toe doen bewegen om samen met anderen het programma Breekjaar op te richten.

Als mede oprichter ben ik nog steeds actief binnen Breekjaar, waarbij jongeren een tussenjaar hebben om aan zichzelf en hun toekomst te werken. Vanuit Eduxprss help ik bij het vormgeven en uitvoeren van educatieve programma’s van de Respect Education Foundation. Hierbij verzorg ik trainingen via Cordaid en de Respect Foundation in ex-conflictgebieden  Congo, Burundi en de Filippijnen.