Leergang sociale interactie

EduXprss heeft voor het Metis Montessori Lyceum (MML/Metis) in Amsterdam Oost een leergang sociale interactie ontwikkeld. Hierbij is er gebruik gemaakt van de laatste ontwikkelingen in de sociale psychologie. Centraal staat begrip voor de leefwereld van jongeren en de vraag hoe zij kunnen leren van het sociale. De leergang is getest en in werkbare stappen in een syllabus verwerkt. Wij hebben gekozen voor de naam ‘Van speelbal tot teamspeler’. 

De leergang biedt tools en perspectieven om de explosieve en verrassende dynamiek van het sociale te begrijpen, en daarin integrerend te handelen vanuit de eigen kwaliteiten, van ontsporingen in hechte vriendschappen tot verhitte standpunten rond Zwarte Piet of hoofddoekjes.

De leergang beslaat drie dagdelen, verdere verdieping is bespreekbaar. En train de trainers is in voorbereiding, alsmede een variant voor risico jongeren.

Opzet, tijdsduur en werkvormen

De leergang bestaat uit drie modules van een halve dag, voor de ontwikkeling van een basis en verdieping. De leergang is verrassend, geeft nieuwe perspectieven op ontwikkeling in het sociale zodat leerlingen beter weten wanneer de sociale interactie mechanismes in hen werkzaam zijn en hoe zij daar constructief mee kunnen omgaan, zodat zij geen speelbal zijn maar een integrerende sociale speler, in welke sociale context dan ook.

Leerdoelen en leerresultaten

Een uniek element van de leergang is dat er gewerkt wordt met kernkwaliteiten in clusters voor 4 relevante sociale aspecten: houding, wijze van samenwerken, interpreteren en reageren

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *