Stichting IEZO

De stichting Islamtische Educatie in Zuid-Oost Nederlans heeft EduXprss gevraagd te helpen bij het ontwikkelen van een strategie voor de stichting en zijn drie scholen in Eindhoven, Venlo en Roermond. In samenspraak met het personeel zijn een missie en visie ontwikkeld. Geïnspireerd door deze missie en visie zijn de strategische ambities voor de periode 2021-2026 vastgesteld.

IEZO is de organisatie die op dit moment drie scholen bestuurd: Tarieq Ibnoe Ziyad (Eindhoven), Al Andalous (Venlo) en Alhambraa (Roermond). De school in Eindhoven is de oudste basisschool op islamitische grondslag in Nederland. Gestimuleerd door vragen van ouders in de regio heeft het toenmalige bestuur van de school besloten tot het starten van een nieuw schoolbestuur met een regionale functie. IEZO sticht, beheert en faciliteert scholen van klasse voor kinderen van 0 tot 18 jaar wiens ouders bewust kiezen voor de denominatie van die scholen.

EduXprss heeft geholpen bij het ontwikkelen van een missie en visie die kaders bieden voor het beleid van alle aangesloten scholen. Binnen die kaders zullen die scholen onderwijs bieden dat past bij de lokale behoeften en mogelijkheden. Het beleid van IEZO is nadrukkelijk gericht op het zoeken naar verbinding van de kernwaarden van de Islam met die van de Nederlandse samenleving.

Door het kiezen van het woord ‘educatie’ in de naam van de stichting wil IEZO uitdragen dat de stichting op termijn niet alleen basisonderwijs verzorgt maar ook voorschoolse educatie en voortgezet onderwijs.

EduXprss en zijn partners hebben SWOT analyses van elke school opgesteld, personeelsdagen en teambijeenkomsten georganiseerd en advieswerkzaamheden voor het College van Bestuur uitgevoerd.

Daarnaast ondersteund EduXprss bij het ontwikkelen van een website en een projectplan dat moet leiden tot de start van voortschoolse educatie in Venlo en Roermond.

Meer informatie:

Boudewijn A.M. van Velzen

b.vanvelzen@eduxprss.com

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *