Rolmodelbijeenkomsten

“Bij alles wat je doet, doe het met eer en rechtvaardigheid” 

Deze belangrijke waarde van basisschooldirecteur Yucel Aydemir droeg hij uit tijdens de eerste rolmodellen bijeenkomst in het kader van het “Leren van succes” project.  Het doel van deze bijeenkomsten is om een positief voorbeeld te laten zien, zodat de jongeren dit als inspiratie kunnen gebruiken in hun zoektocht naar rolmodellen. Met het laten zien van allerlei positieve rolmodellen wil EduXprss laten zien dat ondanks allerlei tegenslagen succes mogelijk is. Het publiek van jongens en meisjes uit Smitsveen luistert aandachtig als Yucel zijn levensverhaal toelicht. Er is veel herkenbaarheid in zijn verhaal, bijvoorbeeld als het over de relatie met zijn ouders gaat. Yucel is trots op zijn ouders omdat zij hem religie en waarden en normen hebben meegegeven. Tegelijk geeft hij aan dat hij niet alles met zijn vader heeft kunnen delen. Een jongere in het publiek vraagt Yucel hoe hij met discriminatie is omgegaan. Ook dit is iets dat veel jongeren ervaren. Het antwoord van Yucel was duidelijk: Kom voor jezelf op maar blijf niet hangen in de negatieve emoties die discriminatie oproept.

Bij Yucel heeft discriminatie in zijn jeugd gezorgd voor nog meer bewijsdrang en doorzettingsvermogen. Hij wilde iedereen laten zien dat hij ook meetelde en iets kon bereiken in de maatschappij. Yucel combineerde school, vrijwilligerswerk en een baan. Hij benadrukt dat verbinding met de maatschappij belangrijk is voor je eigen ontwikkeling. Doe vrijwilligerswerk waar je plezier in hebt, help elkaar en help je medemens in je buurt, is zijn boodschap. Yucel leerde van mooie en pijnlijke situaties en is nooit opgehouden met leren. Op dit moment is hij directeur van een basisschool in Utrecht en hij daar is hij trots op. Een jongere vraagt wat bij hem centraal stond in zijn leven waardoor hij dit bereikt heeft. Daar hoeft Yucel niet lang over na te denken: Eerlijkheid en anderen met respect behandelen. Door vast te houden aan zijn eigen waarden is Yucel een belangrijk rolmodel geworden, niet alleen voor de jongeren in Smitsveen maar voor iedereen die iets wil bereiken in zijn leven.

Onze eerst volgende rolmodellenbijeenkomst vindt op 25 februari in de Plantage aan de Smitsweg 311 plaats. Deze bijeenkomst is speciaal voor jonge meiden en dames. Onze gastspreker is Kyra Prins en zij is 27 jaar oud. Zij is  pedagoog en psychiatrisch verpleegkundige. Tijdens deze bijeenkomst zal zij onder begeleiding van Karen van Kooten het speciaal hebben over hoe iemand in het leven kan staan. De vraag die tijdens de bijeenkomst centraal zal staan is ; “Wat is je missie?”

Onze gastspreker Kyra werkt nu in de geestelijke gezondheidszorg binnen de psychiatrie. Dit doet zij vanuit haar missie  en haar passie, namelijk: “het begeleiden van mensen in acute en moeilijke situaties en hier bij te dragen aan het herstel en hun gevoel van een zinvol bestaan”.  Onaangename situaties en crisis kunnen voorkomen worden als men zich ten diepste welkom, veilig, gezien en gehoord voelen.

Rolmodellen in het Smitsveen

De lange termijn aanpak Smitsveen van de Gemeente Soest heeft primair als doel de leefbaarheid in de wijk Smitsveen te vergroten, te meten in het bieden van meer perspectief voor bewoners en jongeren, het verbeteren van de samenwerking tussen partners, een verminderde overlast van jongeren en verbeteringen in de inrichting en de uitstraling van de wijk. Vanuit EduXprss leggen  wij met name de focus op de sociale aspecten en de hierbij horende doelstellingen. Wij willen dit bereiken door te werken met positieve rolmodellen en het opzetten van een gemeenschapspraktijk oftewel een community of practice. Hierbij vormen sleutelfiguren die betrokken en actief zijn bij en in de wijk een belangrijke rol om dit doel te bereiken.

Jongeren in het Smitsveen hebben net als iedere andere leeftijdsgenoot vragen die hen bezig houden. Vragen over welke opleiding zij moeten volgen, een bijbaantje, de thuis situatie maar ook problemen waar zij mee zitten en waar soms geen makkelijke oplossingen voor zijn. De wijk heeft een unieke positie binnen de gemeente waarbij de concentratie van vele huishoudens en het imago elkaar zowel in het negatieve als in het positieve kunnen beïnvloeden. Jongeren die op een prachtige zonnige dag met elkaar aan het voetballen zijn en kinderen die elkaar totaal niet kennen maar toch met elkaar spelen of jongeren die helaas tot in de nachtelijke uren geluidsoverlast veroorzaken en  negatief bezig zijn.

Rolmodellen

Ouders zijn de eerste rolmodellen van hun kinderen, maar ook andere (jong-)volwassenen in het leven van kinderen, binnen en buiten hun familiekring, geven inspiratie over hoe ze al dan niet op een positieve manier kunnen opgroeien. Helaas beschikken de vele risicojongeren uit het Smitsveen over onvoldoende goede rolmodellen. Het gevolg hiervan is dat deze jongeren elkaars slechte rolmodel zijn of negatieve rolmodellen hebben. Zelfs jongeren met een goed toekomstperspectief lopen door groepsgedrag, het risico om in een negatieve spiraal te belanden. Het onderwijs en de economie in Nederland bieden heel veel kansen, het gaat er om dat de jeugd weet wat de mogelijkheden zijn en welke opleidingen een kans op een goed toekomstperspectief bieden.

De maatschappij heeft behoefte aan al deze jongeren. Tijdens twee sessies buiten de Corona lockdown periode is duidelijk gebleken dat jongeren, maar ook de familie achter deze jongeren echt behoefte hebben aan dit project. De doelgroep van het project bestaat uit :

  • Jongeren van 10-16 jaar.
  • Jongvolwassenen van 16-22 jaar.
  • Ouders en verzorgers.

Voor het project zal er samengewerkt worden met Stichting Balans, maar ook de scholen, de winkels en andere belanghebbenden. Zodra er door de getroffen maatregelen van het Rijk rondom Corona stapsgewijs opgeven worden, kunnen ook wij verder met dit project zodat de jeugd van het Smitsveen met nog een extra project op een positieve manier beïnvloed kan worden.

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met Adem Baskaya +31650467464 of met Boudewijn van Velzen +31625051934.

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *