Trauma sensitief werken

Veel kinderen en jongeren groeien op onder ingrijpende omstandigheden als oorlog, op de vlucht zijn, armoede, ziekte, mishandeling of Covid-19. Zij worden geconfronteerd met angst, verslechterde mentale gezondheid en het verlies van veiligheid, kansen of zelfs het vertrouwen in een betere toekomst.

Deze gebeurtenissen kunnen ernstige gevolgen hebben op de ontwikkeling en mentale gezondheid van jeugd; zoals trauma. Het zorgt voor een vergrote kans op gezondheidsklachten en psychosociale-, ontwikkelings- en leerproblemen.

Sjouke is met haar Superhero Academy als lid van EduXprss nationaal en internationaal actief bezig met training en rondom projecten in het bekrachtigen van (getraumatiseerde) kinderen en jongeren.

Soms gaat het om het trainen van kinderen zelf, maar veelal betreft het professionals die in hun dagelijkse praktijk met deze kinderen werken: binnen onderwijs, sociaal- en maatschappelijk werk, NGO’s of de gezondheidszorg. Professionals leren een werkwijze waarmee zij de veerkracht, mentale gezondheid, identiteitsontwikkeling en toekomstperspectief in kinderen (nog beter) kunnen versterken.

Het betreft altijd maatwerk; geheel toegespitst op de lokale behoeften en culturele context. Er wordt gestreefd naar het vergroten van veerkracht, op trauma-sensitieve wijze. Hierbij is speciale aandacht voor professionele zelfzorg, om burn-out en secundaire traumatisering te voorkomen.

Met de juiste begeleiding vinden kinderen hun eigen kracht en kunnen zij hun potentieel optimaal benutten. Dat komt niet alleen hun eigen toekomst, maar ook die van de maatschappij om hen heen ten goede!

Sjouke werkte samen met vele organisaties samen aan projecten in Turkije, Oekraïne, Ethiopië, Zambia, Malawi, Peru, Verenigde Emiraten, Griekenland, Botswana, Gambia en Nederland.

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *